Качеството на работа е водещ фактор и основен приоритет на медицинския център.

Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ" е лечебно заведение, включващ Специализирана медицинска помощ, Клинична лаборатория и Дежурен кабинет.

Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ" има сключен договор с НЗОК и работи с направления за лекари-специалисти и Клинична лаборатория.

Медицинския център се намира на адрес: гр. София, ул. Балканджи Йово 24 - партер.