Във връзка с разширяване екипа от медицински специалисти, Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ" търси да назначи отговорни и амбициозни служители.
Изисквания към кандидатите:
- Висше образование с придобита и валидна специалност и/или квалификация, съгласно работната позиция и българското законодателство;
- Отлични комуникативни умения, задълбочени познания в областта на медицината, позитивно мислене и желание за работа с пациенти;
- Отговорност към поетите ангажименти, организираност, самоинициатива, амбиция за постигане на резултати;
- Умение за организиране и планиране на работното време;
- Умения за работа в екип;
- Компютърна грамотност (Microsoft Office)
- Английски език(Предимство).
Ако предложението представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля чрез приложената форма, изпратете мотивационно писмо и подробна професионална автобиография със снимка. Очакваме и Вашите препоръки и сертификати, ако имате такива.

* задължителни полета.