Уважаеми пациенти,
Предстои да открием кабинет на общопрактикуващ лекар, при който ще можете да се запишете за личен лекар.

Уважаеми лекари,
Можете да сключите договор за обслужване на вашите пациенти или да работите в кабинет на Медицински Център "МОЕТО ЗДРАВЕ".

При интерес, моля свържете се с нас!